Yhdistyksen tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää väestönsuojien suunnittelijoiden, -rakentajien, niiden laitteiden ja varusteiden toimittajien, väestönsuojien tarkastajien ja koko väestönsuojelualan yleisiä toimintaedellytyksiä, edistää jäsenten yhteistoimintaa sekä yhdistää alan toimijat edistämään väestönsuojien ja niiden oikean suunnittelun, valmistuksen, käytön, kunnostuksen, ylläpidon ja tarkastustoiminnan yleisiä edellytyksiä yhteistyössä viranomaisten kanssa.


Yhdistyksen päämääränä on väestönsuojia ja muuta väestönsuojelua kehittämällä edistää kansalaisten turvallisuutta sekä tukea yhteiskunnan toimintakyvyn javaltiollisen itsemääräämisoikeuden varmistamista myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a) Tukee väestönsuoja-alantoiminnallista kehitystä ja seuraa lainsäädäntöä sekä laatii tarvittavia selvityksiä, tekee aloitteita, antaa lausuntoja, hankkii jäsentensä käyttöön ajan tasalla olevaa tietoa uusista säädöksistä ja määräyksistä sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.


b) Järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa tutkimustoimintaa.


c) Toimii menestyksellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi yhteistyössä väestönsuojien suunnittelijoiden ja -rakentajien sekä väestönsuojien laitteiden ja varusteiden toimittajien, väestönsuojien tarkastajien ja rakennus- ja pelastusviranomaisten, lainsäätäjien sekä muiden alalla toimivien tahojen kanssa.


d) Osallistuu alan kansainväliseen toimintaan.


e) On toiminnassaan poliittisesti riippumaton.