Väestönsuojien merkitys


Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa väestönsuojien rakentamista. Vuonna 2014 66 % suomalaisista vastusti väestönsuojista luopumista (1). Luku on sama kuin vuotta aikaisemmin (2).

Suomalaisten turvattomuuden tunne on korkeammalla kuin koskaan sitten vuoden 1990. Vuonna 2015 65 % suomalaisista näki tulevaisuuden turvattomana. Vuosina 1990-2014 tulevaisuuden koki turvattomaksi 25-57% (3). Väestönsuojat ovat merkittävä panostus nimenomaan tavallisten kansalaisten turvallisuuteen. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa niistä luopuminen olisi hyvin erikoista.

Väestönsuojien ylläpitäminen ja rakentaminen on edullista. Jos väestönsuojista kerran luovutaan, ei kattavaan väestön suojaamiseen tulevaisuudessa ole paluuta. Suurin panostus väestönsuojien rakentamiseen on jo tehty. Niihin on käytetty noin 4 miljardia euroa. Sen sijaan saatavat säästöt olisivat hyvin pieniä, eivätkä todennäköisesti koskaan päätyisi asuntojen kuluttajahintoihin. Väestönsuojista luopumalla ei ratkaista rakentamisen kustannuksia. Väestönsuojien rakentaminen maksaa n. 25-30 €/ huoneistoneliömetri, kun esim. autopaikkojen rakentaminen jopa 500 €/ htm2.


Kyseessä on vientiala. Ala työllistää tällä hetkellä Suomessa n. 750 henkeä. Vienti on n. 20 M € vuodessa. Viennillä on merkittävä kasvupotentiaali. Monissa maissa väestönsuojajärjestelmää rakennetaan. Viimeaikaiset turvallisuuspoliittiset kriisit lisäävät kiinnostusta väestönsuojien rakentamiseen entisestään. Vienti on kuitenkin riippuvaista suomalaisen väestönsuojalainsäädännön vakaudesta.


Säästöjä voi tehdä romuttamatta väestönsuojajärjestelmää. Väestönsuojien hyödynnettävyyttä voitaisiin merkittävästi parantaa. Väestönsuojien pinta-alaa ei tulisi laskea kerrosalaan kuuluvaksi (säästö pääkaupunkiseudun asuntorakentamiseen n. 600-1000 €/m2), ja käyttöä varastotiloina tulisi helpottaa.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Matti Virpiaro, Väestönsuojien rakentamisyhdistys (VSR) ry, puh. 0400-402378


1. Taloustutkimus 6/2014. Otanta 1000 henkeä, virhemarginaali +/-3%.

2. Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) tutkimus 2013

3. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittainen mielipidetutkimus, Taloustutkimus 1/2016. Otanta 1000 henkeä, virhemarginaali +/-3 %.